Serwis Rabota Sp. z o. o.

ServiceImg

Staranny proces doboru naszych ofert gwarantuje DŁUGOTERMINOWE legalne zatrudnienie w Polsce.

Dla zgodnego z obowiązującym w Polsce prawem zatrudnienia konieczne jest posiadanie polskiej wizy do pracy lub Karty Polaka. Zapewniamy zaproszenia od pracodawców, na podstawie których zostaje wydana polska wiza.

CAŁY PROCES BEZPŁATNEGO ZATRUDNIENIA W PUNKTACH:

1. Wybór oferty
2. Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Urzędzie
3. Otrzymanie polskiej wizy do pracy
4. Wyznaczenie daty przyjazdu
5. Przyjazd na miejsce pracy
6. Legalne zatrudnienie
7. Przed końcem wizy przygotowujemy dla naszych pracowników BEZPŁATNIE dokumentację dla Karty Pobytu lub rocznego zaproszenia wojewódzkiego.

Cały proces przygotowywania oraz rejestracji dokumentacji dla LEGALNEGO zatrudnienia trwa 2-3 tygodnie.
Po rozpoczęciu przez kandydata pracy utrzymujemy z nim stały kontakt przez cały okres wykonywania pracy, roztaczamy opiekę nad naszymi pracownikami i pomagamy w razie potrzeby.